fachada.jpg

Ultimas Noticias

 

1. Información xeral.

 

  Este sitio web é responsabilidade de S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO (F-27032242), empresa con domicilio social situado en Rúa Coruña 14, C.P. 27.400, Monforte de Lemos, Lugo.

Datos de contacto:
S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO
Rúa Coruña 14, C.P. 27.400
Monforte de Lemos, Lugo
Teléfono: 982 400 780

Correo Electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.2. Datos de inscrición.

 

Esta entidade encóntrase inscrita no Rexistro Xeral de Cooperativas da Consellería de traballo da Xunta de Galicia, tomo 1º, folio 90, número LU-90.

 

 

3. Dereito de uso limitado.

 

Non se permite a copia, reprodución, publicación, modificación, distribución ou traslado a outros sitios web dos contidos deste portal sen a autorización escrita previa de S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO.

 

 

4. Comunicacións.

 

A excepción dos datos persoais cuxa protección se regula nun apartado posterior, as comunicacións que estableza o visitante deste portal a través dos medios proporcionados ao efecto considéranse non confidenciais e non privadas. As informacións proporcionadas polo visitante poderán ser utilizadas para calquera fin que non contraveña a lei. Por outro lado o visitante comprométese a non difundir a través deste portal ningunha información que sexa contraria á lei e a honestidade, particularmente información difamatoria, daniña, perigosa para os menores, obscena, falsa, enganosa ou que atente contra os dereitos de privacidade ou propiedade intelectual de terceiras partes. Se o fixese, o visitante será o único responsable e será perseguido pola lei. S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO non poderá ser culpada nin principal nin subsidiariamente en relación con iso.

 5. Enlaces a outros sitios web.

 

Este portal prové enlaces a outros sitios web que son propiedade de terceiras partes. S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO non controla os devanditos sitios e polo tanto non se fará responsable de ningún dano que poida sufrir o visitante como consecuencia de ter entrado nas devanditas páxinas a través dos enlaces deste sitio web, incluídos os derivados a situacións ilegais, ilexítimas ou perseguibles que poidan existir nestes.

 

 

6. Marcas rexistradas.

 

Aínda que non se especifique concretamente en cada caso, as marcas que aparecen neste portal, tanto as propias de S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO como as de terceiras partes, teñen o carácter de protexidas. Polo tanto, o visitante non poderá facer uso de ningunha delas sen o consentimento previo e escrito do seu propietario.

 

 

7. Protección de datos.

 

 Para os efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO informa ao Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para a devandita empresa e baixo a súa responsabilidade, no que se manterán mentres se consideren útiles para a exclusiva finalidade de xestionar os datos co fin proposto no sitio. S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO tomará todas as medidas que considere oportunas para evitar que os datos persoais do visitante vaian parar a outras mans alleas á relación comercial que se mantén entre ambos os dous. Por outro lado, a información persoal pode ser moi útil para que S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO ofreza aos seus clientes o mellor servizo posible, ceder os datos persoais, de forma confidencial, a terceiras persoas coa finalidade de entregar os produtos vendidos e xestionar o soporte técnico das bases de datos. Por iso, salvo que se reciba notificación escrita en contra, por carta (dirixida á seguinte dirección: RúaCoruña 14-27400-Monforte de Lemos-Lugo ou por correo electrónico, cos seguintes datos e asinada: nome e apelidos do usuario, domicilio para os efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición en que se concreta a solicitude. No caso de representación, deberá probarse esta mediante documento fidedigno. O visitante autoriza S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO a utilizar a súa información persoal para os seus fins comerciais e de servizo, incluíndo o uso para campañas publicitarias.S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO non venderá nin alugará a devandita información a terceiras partes. Deste xeito S.C.L. COLEXIO PRIVADO FERROVIARIO, informa o Usuario sobre a posibilidade que lle asiste de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais.

Copyright © 2020 Colexio Ferroviario. Todos os dereichos reservados.
Joomla! é software libre feito sobre a GNU Licenza Pública Xeral.