Documentación de interese xeral Covid-19

Categoría: Secretaría

A documentación que se comparte a continuación e de interese xeral para tódalas familias:

DOCUMENTO 1:

Guía de volta ás aulas
:Documentación que recolle información de interese xeral sobre a Covid-19.

 

DOCUMENTO 2:

Enquisa de autoavaliación diaria Covid-19
 Enquisa sobre os síntomas da Covid-19 para todo o alumnado.

 

DOCUMENTO 3:

Declaración responsable
Documento no que se recolle unha declaración responsable firmada polos pais/nais do alumnado. *Esta declaración tamén será entregada o alumnado para que as familias a podan firmar.